Privacy statement

Nationaal Spaarfonds, tevens handelend onder de naam onlineverzekeren.nl, hierna gezamenlijk te noemen ‘Nationaal Spaarfonds’ respecteert de persoonlijke levensfeer van haar klanten.
Nationaal Spaarfonds is onderdeel van NN Group Bidco B.V. mede handelend onder de naam Delta Lloyd (hierna te noemen Delta Lloyd). NN Group Bidco B.V. is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67927971.
In onze privacy statement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.