Insturen documenten

Het indienen van alle documenten gaat via een digitaal formulier en doet u in een aantal stappen. U volgt de vragen op het scherm.

Voordat u begint met het invullen van het digitale formulier is het belangrijk dat u de gevraagde documenten digitaal beschikbaar heeft. Dit kan door een foto te maken van de documenten (dus niet vanaf uw beeldscherm) via uw smartphone of tablet. Een alternatief is dat u de documenten scant.


Belangrijk:
als u bij uw gemeente digitaal een "Bewijs van in Leven zijn" aanvraagt dan ontvangt u vaak eerst een bevestiging dat u het document heeft aangevraagd. Deze bevestiging is NIET het document om in te sturen voor uw uitkering.
Wacht u op het juiste document "Bewijs van in Leven zijn".

Heeft u vragen over het "Bewijs van in Leven zijn" of andere vragen?  Onze veelgestelde vragen vindt u hier.

Controleert u voor het insturen van de documenten of deze duidelijk en goed leesbaar zijn. De kwaliteit van de documenten is van invloed op de snelheid van de uitbetaling van uw uitkering.

Fotografeer of scan tips:
- Zorg voor voldoende licht (geen flits);
- Leg uw document plat neer op een vlakke ondergrond;
- Maak één beeldvullende afbeelding per document .jp(e)g, .gif, .png, .bmp, .tif(f), .doc(x), .pdf, .rtf of .txt
- Toegestane bestandgrootte per document: maximaal 8 MB

Let op:
- Als u meerdere polissen heeft die tot uitkering komen, dan moet u bovenstaande handelingen voor elke polis apart uitvoeren.
- Vergeet u niet bij twee begunstigden om van beiden de stukken in te sturen.
- Wie de rechthebbende is staat vermeld op de Verklaring van Rechthebbende.

 

Digitaal formulier