Overlijden melden

U wilt een overlijden melden. We wensen u veel sterkte met het verlies. Als er een dierbare overlijdt, komt er veel op u af. We helpen u graag als u vragen heeft. Het overlijden van de verzekerde geeft u door via het digitale formulier overlijden.

Welke documenten zijn nodig?
Via ons digitale formulier kunt u binnen vijf minuten de melding doorgeven. De documenten stuurt u digitaal mee door ze te uploaden via het formulier. Maar welke documenten heeft u eigenlijk nodig om de verzekerde waarde te ontvangen? Dit hangt af van de verzekering die u heeft lopen.

Bij een lijfrente afkoop, uitvaart-, risico-, spaar- en hypotheekverzekering heeft u de volgende documenten nodig:

  • akte van overlijden
  • legitimatiebewijs
  • bankafschrift
  • verklaring van erfrecht (als de uitkering hoger is dan € 10.000,-)
  • schriftelijk verzoek

Handig om te weten

  • Stuur alleen een exemplaar van de akte van overlijden als u dit nog niet heeft gedaan
  • Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de begunstigde die de uitkering ontvangt en een kopie van de voor- en achterzijde van de bankpas van de begunstigde

Als wij alle benodigde documenten hebben ontvangen, duurt het verwerken maximaal 10 werkdagen. Daarna keren wij het bedrag uit. Binnen 5 werkdagen staat het dan op uw rekening.

Melden overlijden spaarverzekering
Melden overlijden risicoverzekering
Melden overlijden hypotheekverzekering
Melden overlijden uitvaartverzekering
Melden overlijden direct ingaande lijfrente
Melden overlijden lijfrente

LET OP: Heeft u een Rolinco Plus Plan of een Young Life Toekomstplan? Kies dan voor Melden overlijden spaarverzekering.

Heeft u een spaarkasverzekering? Kies afhankelijk van uw verzekering voor Melden overlijden lijfrente of voor Melden overlijden spaarverzekering.