Uw spaarkasverzekering komt tot uitkering in 2019?

Dit betekent dat de waarde van uw spaarkasverzekering beschikbaar komt.

We horen graag waarnaar wij het geld kunnen overmaken. U geeft uw keuze eenvoudig aan ons door via ons digitale formulier.
De voordelen hiervan zijn:

•    geen papieren formulieren en documenten opsturen
•    direct insturen, het insturen gaat snel en efficiënt
•    op deze manier komt alle gewenste informatie direct op de juiste plek

LET OP: Dit digitale formulier kan alleen gebruikt worden voor een uitkering uit een spaarkasverzekering die de einddatum heeft bereikt en niet voor een uitkering bij afkoop of overlijden.

Wanneer ontvangt u van ons de vooraankondiging over uw spaarkasverzekering die tot uitkering komt?

In de maand september ontvangt u van ons een brief. In deze brief staat de voorlopige waarde van uw spaarkasverzekering. Ook informeren wij u over de mogelijkheden. In de brief die wij u in januari 2019 toesturen leest u welke documenten wij van u nodig hebben om de waarde uit te keren. 

Wanneer ontvangt u van ons de informatie over de uitkering van uw spaarkasverzekering?

Eind januari 2019 ontvangt u van ons een brief. In deze brief staat de voorlopige of definitieve waarde van uw spaarkasverzekering. Heeft u een verzekering op basis van aandelen? Dan vermelden wij de voorlopige waarde. Voor de overige spaarkasverzekeringen vermelden wij de definitieve waarde. In deze brief informeren wij u over de mogelijkheden en welke documenten wij nodig hebben om de waarde uit te keren. Zodra u deze brief ontvangen heeft, kunt u de gevraagde documenten insturen.

Wanneer keren wij uw vrijgekomen waarde uit?

Euro spaarkasverzekering

In de brief staat de waarde van uw spaarkasverzekering. De begunstigde (ook wel rechthebbende genoemd) ontvangt de uitkering binnen 10 werkdagen nadat wij alle gevraagde documenten ontvangen hebben. Het duurt daarna nog ongeveer drie werkdagen voordat het bedrag ook zichtbaar is op de bankrekening van de ontvanger.

Aandelen spaarkasverzekering

Heeft u een verzekering op basis van aandelen? Dan staat in de brief de voorlopige waarde. Voor de definitieve waarde verkopen wij de aandelen tegen de slotkoers van de laatste beursdag van de maand na ontvangst van uw documenten. Wij maken vervolgens binnen tien werkdagen het bedrag over op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. Het duurt daarna nog ongeveer drie werkdagen voordat het bedrag ook zichtbaar is op de bankrekening van de ontvanger.

Uitkering in aandelen
Wilt u liever een uitkering in aandelen? Open dan een effectenrekening bij uw bank. Informeer daarbij wel of uw bank aandelen NN Equity Investment Fund - U accepteert. Wij dragen uw aandelen dan over aan de bank. Dit duurt maximaal vier weken na ontvangst van uw documenten.

Welke documenten hebben wij nodig?

Een ingevulde en ondertekende verklaring (deze verklaring ontvangt u samen met de uitkeringsbrief)
• Een bewijs van in leven zijn van de verzekerde
• Een kopie van het geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart van de rechthebbende)
• Een kopie van een recent (digitaal) bankafschrift van de rekening waarop de rechthebbende de uitkering wil ontvangen. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Op het bankafschrift moeten het rekeningnummer en de naam staan. Dit mag geen zakelijke rekening of spaarrekening zijn. De saldogegevens hoeven niet zichtbaar te zijn.

Controleer voor verzending of de stukken compleet zijn.

Wat gebeurt er als wij niet alle documenten ontvangen?

Als wij op 1 juni niet alle documenten hebben ontvangen, dan worden de aandelen verkocht tegen de koers van de laatste beursdag in mei en reserveren wij de uitkering. U kunt de uitkering dan niet meer in aandelen ontvangen. Wij keren het gereserveerde bedrag uit in euro’s zodra wij de gevraagde stukken hebben ontvangen. Hierbij moet u nog wel rekening houden met de fiscale mogelijkheden van uw uitkering.

Uw keuze doorgeven?

In de brief vragen wij u wat u op de einddatum met de waarde van de verzekering wilt doen? Deze keuze geef je eenvoudig door via het onderstaande online formulieren. U kunt in de brief onder "Gegevens van uw spaarkasverzekering" bij "soort verzekering" vinden om welk soort verzekering het gaat.

Keuze spaarverzekering

Soms hebben wij aanvullende gegevens nodig. In dat geval nemen wij contact met u op.

Heeft u een lijfrenteverzekering?

Welke mogelijkheden heeft u om uw vrijgekomen lijfrentekapitaal te besteden?

U kunt kiezen uit de volgende drie mogelijkheden:

1. U sluit een nieuw product af bij Nationale-Nederlanden
2. U brengt het kapitaal onder bij een andere bank/verzekeraar
3. U wilt het kapitaal ontvangen op uw eigen bankrekening (afkopen)

U heeft uw lijfrenteverzekering een aantal jaren geleden afgesloten om extra pensioen mee op te bouwen. Nu uw spaarkasverzekering is afgelopen, kunt u met het opgebouwde kapitaal een lijfrente-uitkering aankopen. Hiermee zorgt u voor een aanvulling op uw (pensioen)inkomen. U bepaalt zelf bij welke aanbieder u een lijfrente-uitkering aankoopt. Dit kan bijvoorbeeld bij Nationale-Nederlanden. Maar u kunt ook voor een andere aanbieder kiezen.

Meer informatie over uw mogelijkheden voor het aankopen van een lijfrente-uitkering vindt u in de brochure ‘Vrijkomende lijfrente’. 

Brochure vrijkomende lijfrente (PDF)

Heeft u het geld nu nog niet nodig? Dan kunt u het bedrag laten doorgroeien. Meer informatie hierover vindt u op de website van Nationale-Nederlanden. Ook is het mogelijk om het kapitaal bij een andere bank of verzekeraar onder te brengen.

Samenvoegen van lijfrentekapitalen

Het is mogelijk om verschillende vrijkomende lijfrentekapitalen samen te voegen. U kunt deze kapitalen (vrijkomend bij verschillende banken of verzekeraars) in een verzekering of bancair product onderbrengen.
Let hierbij wel goed op de fiscale gevolgen bij het samenvoegen van verschillende lijfrenteverzekeringen. Overleg daarom altijd met één van onze medewerkers voor de beste mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

Wilt u uw lijfrenteverzekering afkopen?

Welke mogelijkheden heeft u als u geen lijfrenteproduct wilt aankopen?

U kunt er ook voor kiezen om het kapitaal ineens te laten uitkeren (afkoop). Dit heeft wel fiscale gevolgen. Bij afkoop van uw lijfrenteverzekering betaalt u namelijk maximaal 51,95 procent belasting over de waarde van de verzekering. Bovendien kan de Belastingdienst u een boete opleggen van 20 procent over de waarde als dit bedrag hoger is dan € 4.351,-. Deze boete wordt revisierente genoemd.

Als de afkoopsom lager is dan een bepaald bedrag, dan past de Belastingdienst bij afkoop een lager belastingtarief toe. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst

In de brochure ‘Vrijkomende lijfrente’ vindt u meer informatie over de fiscale gevolgen bij afkoop.
Wilt u uw lijfrenteverzekering afkopen? Dan ontvangt u uw uitkering binnen acht weken na ontvangst van de documenten. Het afhandelen van de uitkering kost ons meer tijd dan gebruikelijk omdat wij fiscale inhoudingen moeten verwerken.

Welke documenten hebben wij nodig bij een lijfrenteverzekering?

• Een ingevulde en ondertekende verklaring (deze verklaring ontvangt u samen met de uitkeringsbrief)
• Een bewijs van in leven zijn van de verzekerde
• Een kopie van het geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart van de rechthebbende)
• Een kopie van een recent (digitaal) bankafschrift van de rekening waarop de rechthebbende de uitkering
• Een bestedingsformulier, rekeningafschrift of waardeoverdrachtsformulier van de bank of verzekeraar waar u het lijfrentekapitaal wilt onderbrengen

Kiest u voor afkoop?

Dan hebben wij ook een kopie nodig van een (digitaal) bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Op het bankafschrift moeten het rekeningnummer en uw naam staan. Dit mag geen zakelijke rekening of spaarrekening zijn. Uw saldogegevens hoeven niet zichtbaar te zijn. Controleer voor verzending of de stukken compleet zijn.

Wat gebeurt er als wij niet alle documenten ontvangen?

Als wij op 1 juni niet alle documenten hebben ontvangen, dan worden de aandelen verkocht tegen de koers van de laatste beursdag in mei en reserveren wij de uitkering. Wij keren het gereserveerde bedrag uit in euro’s zodra wij de gevraagde stukken hebben ontvangen. Hierbij moet u nog wel rekening houden met de fiscale mogelijkheden van uw uitkering.

Uw keuze doorgeven?

In de brief vragen wij u wat u op de einddatum met de waarde van de verzekering wilt doen? Deze keuze geef je eenvoudig door via het onderstaande online formulier. U kunt in de brief onder "Gegevens van uw spaarkasverzekering" bij "soort verzekering" vinden om welk soort verzekering het gaat.

Keuze lijfrenteverzekering

Soms hebben wij aanvullende gegevens nodig. In dat geval nemen wij contact met u op.

 

Veelgestelde vragen uitkering spaarkas