Wat gebeurt er als u niets doet?

Als u niets doet, blijft uw beleggingsverzekering gewoon doorlopen. U heeft immers van tevoren afgesproken wat de looptijd van de beleggingsverzekering is en wat het bedrag is dat u inlegt.

Tegemoetkoming

Als u recht heeft op een tegemoetkoming, dan rendeert deze mee met uw beleggingsverzekering tot einddatum.

Goede informatie is belangrijk

Nationaal Spaarfonds heeft een Beleggingspolis Scan ontwikkeld. De scan geeft u een indicatie of overstappen naar een bancair product gunstig voor u kan zijn. Hierbij houden wij rekening met de vraag of u in de toekomst nog steeds wilt beleggen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. 

Uw garantieregeling

Wanneer u een garantieregeling heeft afgesproken, verandert deze niet. De bestaande garantieregeling blijft van kracht.