WAT IS DE COULANCEREGELING? 
De coulanceregeling is een regeling voor klanten die door bijzondere omstandigheden en productkenmerken nadelige financiële gevolgen ondervinden. Als u denkt dat u voor deze regeling in aanmerking komt, dan kunt u zich hier uiterlijk tot en met 1 oktober 2016 voor aanmelden.
Wanneer komt u in aanmerking voor een coulanceregeling?
Bent u door bijzondere persoonlijke omstandigheden gedwongen om uw beleggingsverzekering af te kopen? Dan kunt u aanspraak maken op de coulanceregeling. Er zijn twee situaties waarbij u in aanmerking komt voor de coulanceregeling:
Onvrijwillige afkoop van uw verzekering door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 
Onvrijwillige afkoop van uw verzekering door beëindiging van uw relatie waardoor u uw woning hebt moeten verkopen. 
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de coulanceregeling?
Om in aanmerking te komen voor de coulanceregeling gelden een aantal voorwaarden waar u in ieder geval aan moet voldoen. Deze voorwaarden zijn:
U hebt een netto gezinsinkomen van maximaal € 3.500,- per maand in een meerpersoonshuishouden. Of u hebt maximaal € 2.000,- euro per maand in een éénpersoonshuishouden.
Uw netto gezinsinkomen was door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid ten minste zes maanden gedaald met minimaal 25 procent in een meerpersoonshuishouden of 15 procent in een éénpersoonshuishouden.
Uw gezinsvermogen (saldo van bezittingen en schulden in box 3) is niet meer dan € 10.000,- (meerpersoonshuishouden) of € 5.000,- (éénpersoonshuishouden).
U bent niet meer in staat om aan uw vaste lasten te betalen.
Bij het beëindigen van uw relatie moet u in ieder geval voldoen aan alle volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de coulanceregeling:
Uw verzekering was verpand tot zekerheid van een hypothecair krediet.
De woning waarop dit hypothecaire krediet is verleend, wordt verkocht vanwege uw echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of beëindiging van samenwonen.
Er is sprake van een restschuld na verkoop van de woning en uitkering van de verzekering. Het is ook mogelijk dat er een restschuld te verwachten is, op basis van een onafhankelijke waardebepaling van de woning en de afkoopwaarde van de verzekering.
Deze restschuld kunt u (naar verwachting) niet volledig voldoen uit uw vermogen.
Hoe meld ik mij aan?
U kunt zich via het formulier Coulanceregeling aanmelden [PDF] . Dit kan tot 1 oktober 2016 voor onvrijwillige afkoop door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en door beëindiging van uw relatie. U moet in ieder geval aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Daarnaast hebben wij aanvullende bewijsstukken van u nodig om uw situatie te beoordelen. Hierover nemen wij contact met u op.
Als u het niet eens bent met de uitkomst van de beoordeling, kunt u bezwaar maken bij een onafhankelijke commissie. Meer informatie vindt u op de website van de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen.

WAT IS DE COULANCEREGELING? 

Tot 1 juli 2017 had Delta Lloyd een "schrijnende gevallen-regeling". Klanten met een beleggingsverzekeringen die voldoen aan bepaalde voorwaarden konden hiermee in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om klanten die door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding in financiële problemen komen.

Deze regeling is geëindigd. Zit u op dit moment in een soortgelijke situatie? Dan bekijken wij graag samen uw mogelijkheden. Gebruik het algemene formulier om contact met ons op te nemen.