Wat is activatie van klanten met een beleggingsverzekering

Nationaal Spaarfonds heeft de afgelopen jaren veel gedaan om haar beleggingsverzekeringen te verbeteren. Zo zijn de in het verleden in rekening gebrachte kosten gemaximeerd en zijn de toekomstige kosten verder verlaagd. Daarnaast heeft Delta Lloyd, waar Nationaal Spaarfonds toen onderdeel van uitmaakte, aanvullende maatregelen (‘flankerend beleid’) getroffen, zoals het gemakkelijk overstappen naar een ander product, die voldoen aan de ‘Best-in-Class’ criteria die zijn opgesteld door het Ministerie van Financiën.

Ondanks deze maatregelen blijft Nationaal Spaarfonds contact zoeken met klanten die een beleggingsverzekering hebben. Het is belangrijk dat klanten zorgvuldig naar hun beleggingsverzekering kijken. Nationaal Spaarfonds denkt graag mee om waar nodig een passende individuele oplossing te vinden.

Nationaal Spaarfonds biedt klanten op individuele basis inzicht in de financiële situatie van hun beleggingsverzekering én in de mogelijkheden om hun positie te verbeteren. Klanten kunnen vervolgens een bewuste keuze kunnen maken over hun beleggingsverzekering.

Doel van het gesprek met de klant is na te gaan of de verzekering nog voldoet aan het oogmerk waarvoor de klant de beleggingsverzekering destijds heeft gekocht (hypotheek, studiepotje, extra oudedags- of nabestaandenvoorziening), of de verzekering past binnen de huidige financiële situatie van de klant en bij de mate van risico die de klant kan en wil nemen. Klanten ontvangen een hersteladvies en indien klanten dit wensen, kunnen zij kosteloos overstappen naar een ander product, zoals banksparen.

Het activeringsproces en de resultaten daarvan worden getoetst door de Autoriteit Financiële Markten.