Beleggingsverzekering

U heeft een beleggingsverzekering bij ons. Deze verzekering heeft u afgesloten om een bedrag op te bouwen. U loopt het risico dat met uw beleggingsverzekering een lager bedrag wordt bereikt dan u zou wensen. Weet u hoe het ervoor staat met uw verzekering? We vinden het belangrijk dat u daar bij stil staat en regelmatig controleert of de verzekering nog past bij uw situatie. Zodat u actie kunt ondernemen als dat nodig is.

Wat is een beleggingsverzekering?

Fondsen

Bij het samengaan van Delta Lloyd en Nationale Nederlanden hebben de Delta Lloyd Beleggingsfondsen een andere naam gekregen. Een overzicht van de fondsen vindt u op onze beleggingsfondsen en koersen pagina.

Bij Nationaal Spaarfonds kunt u kiezen uit de volgende fondsen:

  • NN Balans Mix 3 fonds (voorheen Profielmixfonds A)
  • NN ProfielMix Fonds 3 (voorheen Profielmixfonds B)
  • NN ProfielMix Fonds 4 (voorheen Profielmixfonds C)
  • NN Equity Investment Fund – U (voorheen Delta Lloyd Investment Fund)

Heeft u een Young Life Toekomstplan? 

Belegt u in één van de NN Profielmixfondsen? Dan kunt u een keuze maken uit de fondsen NN Balans Mix 3 fonds of Profielmix Fonds 3 of 4. Omdat onze klanten steeds minder belegden in het NN ProfielMix Fonds 2 hebben we besloten dit beleggingsfonds niet meer aan te bieden vanaf 15 maart 2021. We hebben het beleggingsbeleid, risicoprofiel, kosten en rendement van het fonds vergeleken met onze andere fondsen. Uit de vergelijking bleek dat het NN Balans Mix III fonds het best vergelijkbaar is met het NN ProfielMix fonds 2. Wij hebben met u bij aanvang van de polis een garantie-uitkering op einddatum afgesproken. Deze garantie wijzigt niet door de fonds(naam)wijziging.

Heeft u een spaarkasverzekering? 

Dan belegt u in het NN Equity Investment Fund - U. 

Duurzaam beleid en SFDR 

Vanaf 10 maart 2021 geldt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In de SFDR staat welke informatie financiële instellingen moeten geven over de duurzaamheid van hun beleggingen.

Lees meer over ons duurzame beleggingsbeleid en de SFDR.

verzekering verschillend zijn.