Iedereen over op SEPA en IBAN

De Europese Commissie maakt met nieuwe regels het betalingsverkeer in Europa eenduidiger en simpeler. Dat betekent dat u sinds februari 2014 in heel Europa op dezelfde manier eurobetalingen kunt doen of ontvangen. Zo betaalt u dus in heel Europa op dezelfde manier. Dit heeft bijvoorbeeld als voordeel dat er geen kostenverschillen meer zijn in het betalingsverkeer tussen Europese landen en dat u maar 1 rekening nodig heeft voor binnen- en buitenlandse betalingen.

Wat is SEPA?

Dat gebeurt onder de naam SEPA: Single Euro Payments Area. Het SEPA gebied bestaat uit de 27 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco.

 

Wat zijn de gevolgen van SEPA?

Bijna alle betaalproducten zijn of worden vervangen. Bijvoorbeeld de overschrijvingen en de acceptgiro’s. De drie meest belangrijke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn gewijzigde rekeningnummers, machtigingen en de termijn waarop automatische afschrijvingen gemeld moeten worden.

1. Wijziging rekeningnummers
Elk rekeningnummer wijzigt in een zogenaamde IBAN (International Bank Account Number). Een rekeningnummer 12.34.56.789 bij ABN AMRO wordt dan bijvoorbeeld NL63 ABNA 0123 4567 89. Het IBAN staat al op bankafschriften.

2. Machtiging wordt mandaat
Bedrijven en instanties die automatisch incasseren zijn verplicht om een ander soort machtigingsformulier te laten ondertekenen door de klant. Dit heet een mandaat. Sluit u bij ons een verzekering af en betaalt u de premie automatisch? Dan krijgt u van ons een mandaatformulier toegestuurd. Dit formulier moet u ondertekenen en aan ons terugsturen.

3. Melden termijn afschrijving
Naast het ondertekenen van een mandaat, wordt u gemeld wanneer er voor de eerste maal premie van uw rekening wordt afgeschreven.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe Europese betalingsverkeer? Kijk dan op www.overopiban.nl. Deze website is van de Nederlandsche Bank. U vindt hier meer informatie over SEPA en IBAN.