Wat is een productwijzer?

In de productwijzers vindt u belangrijke algemene informatie over de verschillende verzekeringen, opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van een bepaald soort verzekering.

Als u een verzekering wilt af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. U kunt daarmee beoordelen of de verzekering biedt wat u ervan verwacht en of u die echt nodig hebt. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt. Het Verbond van Verzekeraars heeft nog niet voor alle verzekeringen productwijzers beschikbaar.

Productwijzers

Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering
Motorvoertuigen
Opstalverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Reisverzekering