Stopzetten verzekering

Het is mogelijk om uw levensverzekering op te zeggen. Dit heet ook wel afkopen. Dat kan snel en eenvoudig via het digitale formulier. Stuur het formulier door. Het duurt nog maximaal 10 werkdagen voordat wij alles hebben verwerkt. Daarna keren wij het bedrag uit. Dan duurt het nog ongeveer 5 dagen voordat het op uw rekening staat.

Welke verzekering wilt u afkopen?
Kies de verzekering die u heeft en lees meer:

Hier leest u in drie stappen wat u moet doen om uw waarde over te dragen.

rdeoverdracht naar een andere verzekeringsmaatschappij of een bank
Een snelle en transparante afhandeling van de waardeoverdracht van uw verzekering of bankproduct zonder fiscale gevolgen is de inzet van de banken en verzekeraars die deelnemen aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). De deelnemers, waaronder Nationaal Spaarfonds, zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van Banken. 
Wanneer u een nieuw product afsluit of meerdere verzekeringen wilt samenvoegen, kunt u de waarde van bestaande levensverzekeringen in een aantal gevallen fiscaal geruisloos overdragen. Informeer bij onze Klantenservice of dat ook voor uw verzekering geldt.
Nationaal Spaarfonds werkt graag mee aan een snelle afhandeling van uw verzoek. Hieronder leest u in drie stappen wat u moet doen om uw waarde over te dragen.