Rolinco Plus Plan

Let op: u kunt geen Rolinco Plus Plan meer afsluiten. De informatie op deze pagina is bedoeld voor als u deze levensverzekering al heeft.

Bij het Rolinco Plus Plan spaart u kapitaal dat u ontvangt op de einddatum van de verzekering. Hiervoor legt u op vaste momenten een bepaald bedrag in. Dit bedrag bestaat uit een spaardeel en een risicodeel.

Spaardeel
Dit deel van de inleg wordt direct belegd in aandelen Rolinco. Als de verzekerde nog leeft op de einddatum van de verzekering, dan bestaat de uitkering uit de waarde in euro’s op de einddatum van het opgebouwde pakket aandelen Rolinco.

De koers van het aandeel Rolinco op het moment van uitkeren bepaalt de hoogte van de uitkering. Er is geen sprake van een (minimum) gegarandeerde uitkering.

Risicodeel
Nationaal Spaarfonds keert uit als de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Hiervoor betaalt u een premie. De uitkering is gelijk aan het verzekerde bedrag en wordt:

  • verminderd met de spaarbijdragen waarvoor al aandelen Rolinco zijn gekocht en een rentevergoeding van 4% over die spaarbedragen en
  • verhoogd met de contante waarde van het opgebouwde pakket aandelen Rolinco.

Belangrijke informatie
Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt?

Overlijdt de verzekerde voor de einddatum? Dan ontvangt de partner een uitkering. Dit is het verzekerde bedrag verminderd met de spaarbijdragen plus een rentevergoeding en verhoogd met de contante waarde van het aandelenpakket Rolinco. De exacte uitkering stelt Nationaal Spaarfonds vast op de overlijdensdatum.

Komt het Rolinco Plus Plan vrij?
Bij een spaarverzekering ontvangt u het vrijgekomen kapitaal. Heeft u een keuze gemaakt over hoe u de uitkering wilt besteden? Gebruik dan het digitale formulier om uw keuze aan ons door te geven.

Wilt u iets wijzigen?
Dat kan eenvoudig via een van onze digitale formulieren.

Overlijden melden Is de verzekerde overleden? Wij wensen u veel sterkte met het verlies. Als er een dierbare overlijdt, komt er veel op u af. We helpen u graag als u vragen of opmerkingen heeft. Het overlijden van de verzekerde geeft u door via het digitale formulier overlijden.

Weten waar u aan toe bent
Het is belangrijk dat u weet wat Nationaal Spaarfonds voor u kan doen. Wij informeren u over uw producten, maar geven geen advies. Wilt u hulp bij het maken van financiële keuzes? Raadpleeg dan een financieel adviseur.