Overlijden melden

U wilt een overlijden melden. We wensen u veel sterkte met het verlies. Als er een dierbare overlijdt, komt er veel op u af. We helpen u graag als u vragen heeft. Het overlijden van de verzekerde geeft u door via het digitale formulier overlijden.

Welke documenten zijn nodig?
Via ons digitale formulier kunt u binnen vijf minuten de melding doorgeven. De documenten stuurt u digitaal mee door ze te uploaden via het formulier. Maar welke documenten heeft u eigenlijk nodig om de verzekerde waarde te ontvangen? Dit hangt af van de verzekering die u heeft lopen.

Bij een lijfrente afkoop, uitvaart-, risico-, spaar- en hypotheekverzekering heeft u de volgende documenten nodig:

  • akte van overlijden
  • legitimatiebewijs
  • verklaring van erfrecht (als de uitkering hoger is dan € 10.000,-)
  • schriftelijk verzoek

Handig om te weten

  • Stuur alleen een exemplaar van de akte van overlijden als u dit nog niet heeft gedaan
  • Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de begunstigde die de uitkering ontvangt 

Als wij alle benodigde documenten hebben ontvangen, duurt het verwerken maximaal 10 werkdagen. Daarna keren wij het bedrag uit. Binnen 5 werkdagen staat het dan op uw rekening.

Melden overlijden spaarverzekering
Melden overlijden risicoverzekering
Melden overlijden hypotheekverzekering
Melden overlijden uitvaartverzekering
Melden overlijden direct ingaande lijfrente
Melden overlijden lijfrente

LET OP: Heeft u een Rolinco Plus Plan of een Young Life Toekomstplan? Kies dan voor Melden overlijden spaarverzekering.

Heeft u een spaarkasverzekering? Kies afhankelijk van uw verzekering voor Melden overlijden lijfrente of voor Melden overlijden spaarverzekering.