Veelgestelde vragen over de autoverzekering

Wat houdt de Ongevalleninzittenden dekking in?

Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als hierdoor blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de Ongevallen Inzittenden dekking het vooraf bepaalde bedrag uit. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.

Wat houdt de Rechtsbijstand Motorvoertuig in?

Bij een verkeersongeval is vaak niet duidelijk wie nu schuldig is. Zelf een advocaat inhuren is veelal erg duur. Met de rechtsbijstanddekking bent u verzekerd van professionele juridische hulp. Nationaal Spaarfonds werkt samen met de specialisten van DAS rechtsbijstand. Tegen een laag bedrag per maand heeft u recht op bijstand in het geval u een advocaat nodig heeft. Omdat duidelijkheid moet worden wie schuld heeft, maar ook als de hoogte van de schadevergoeding door de tegenpartij moet worden vastgesteld. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen met een dealer of garage, die zich volgens u niet aan de afspraak heeft gehouden.

Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb?

Tijdens de looptijd van de autoverzekering worden er, zolang er geen schade geclaimd wordt, schadevrije jaren opgebouwd. Het aantal schadevrije jaren wordt door uw verzekeraar vastgesteld en op schrift gezet in de vorm van een royementsverklaring - ook wel bonus/malus-verklaring genoemd. U kunt het aantal schadevrije jaren opvragen bij uw verzekeraar.

Mijn huidige verzekering vermeldt het aantal treden, maar geen schadevrije jaren. Wat nu?

Het aantal treden komt niet overeen met het aantal schadevrije jaren. Het juiste aantal schadevrije jaren is noodzakelijk om een correcte premieberekening te kunnen maken. Wij raden u aan uw huidige verzekeraar of tussenpersoon te vragen hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd.

Waarom moet ik mijn aantal schadevrije jaren opgeven?

Het aantal schadevrije jaren geeft recht op korting. De korting geldt echter alleen als u een geldige, originele verklaring aan de nieuwe verzekeraar kunt laten zien. Deze verklaring bepaalt overigens ook de hoogte van de eventuele korting.

Kan ik met negatieve schadevrije jaren mijn auto verzekeren?

Wanneer er een negatief aantal schadevrije jaren op uw royementsverklaring staat, dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet accepteren.

Bij welke Schadegarant-reparateur kan ik terecht voor het herstel van mijn autoschade?

Het herstel van de autoschade moet gebeuren bij een Schadegarant-reparateur met een A- of B-kwalificatie. Deze kwalificatie heeft te maken met de klanttevredenheid en efficiëntie in afwikkeling. Op de website van Schadegarant vindt u de dichtstbijzijnde vestiging. Vraag altijd of de reparateur A of B gekwalificeerd is.

Belangrijkste voordelen

  • Tijdens de reparatieperiode krijgt u van de reparateur een gratis leenauto tot maximaal vijf dagen.
  • Wij betalen de reparateur rechtstreeks. U hoeft alleen het eigen risico aan de reparateur te betalen als u de auto komt ophalen.
  • U krijgt 4 jaar FOCWA-garantie op de reparatie.

Hoe werkt een bonus/malus-ladder?

Tijdens de looptijd van de verzekering bouwt u, zolang u geen schade claimt, schadevrije jaren op. Aan de hand van het aantal schadevrije krijgt u een zogenaamde no-claimkorting. Deze korting komt tot uitdrukking in de bonus/malus-ladder.

Als u jaar na jaar geen schade veroorzaakt of oploopt, klimt u jaarlijks een trede op de ladder en neemt de no-claimkorting (de bonus) toe. Wanneer u echter schade claimt, dan daalt u op de ladder met een eventuele premiestijging tot gevolg.

Wat als ik geen gebruik maak van de Schadegarantregeling?

U kunt ervoor kiezen geen gebruik te maken van de Schadegarantregeling. Zo kunt u naar een Schadegarantreparateur met een C-kwalificatie gaan of naar een reparateur die niet is aangesloten bij de Schadegarantregeling. Ook kunt u ervoor kiezen de schade helemaal niet te herstellen. U heeft dan recht op een vergoeding van 70% van het schadebedrag. Van dit bedrag wordt € 135,00 eigen risico afgetrokken. Wanneer de auto total loss is, of de reparatie noodgedwongen in het buitenland plaatsvindt, krijgt u wel 100% vergoed. Hier wordt dan wel het eigen risico van afgetrokken.

Hoe zit het met het aantal schadevrije jaren wanneer ik een tweede auto koop?

De schadevrije jaren worden per auto opgebouwd. Wanneer u een tweede gezinsauto aanschaft en niet eerder een tweede auto had, dan begint u voor deze auto met nul schadevrije jaren.

Ik rijd/reed in een leaseauto. Tellen die jaren ook mee?

Wanneer u in een auto van de zaak gereden heeft en als regelmatige bestuurder in de polis vermeld stond, dan is het mogelijk een leaseverklaring bij de verzekeraar op te vragen. Nationaal Spaarfonds geeft op grond van deze verklaring no-claimkorting.

De geldigheidsduur van de leaseverklaring bedraagt een jaar. De verklaring mag aansluitend op een eventuele gewone royementsverklaring gebruikt worden, zodat de schadevrije jaren bij elkaar opgeteld worden. Er mag echter nooit een periode van langer dan een jaar tussen zitten.

Ik rijd altijd in de auto van mijn ouders. Tellen die jaren ook mee?

Nee, u bouwt alleen schadevrije jaren op wanneer u zelf verzekerd bent.

Ik wil van verzekeraar wisselen. Kan dat zomaar?

Bij uw huidige autoverzekering bent u een contract aangegaan voor een bepaalde periode. De meeste verzekeraars hanteren jaarcontracten. Ook hebben zij bepaalde regels opgesteld voor het opzeggen van het contract. Bijvoorbeeld de opzegtermijn, die meestal twee maanden bedraagt. Dus twee maanden voor het contract stilzwijgend weer ingaat voor opnieuw een jaar, dient u de verzekering op te zeggen. U leest de exacte opzegtermijn na in de polisvoorwaarden van uw huidige autoverzekering.

Wanneer uw huidige verzekeraar een premiestijging doorvoert of de voorwaarden in uw nadeel verandert, dan kunt u de verzekering zonder opzegtermijn beëindigen. In dat geval is het noodzakelijk op korte termijn te reageren. Zeg de verzekering nooit op voordat u een nieuwe verzekering heeft afgesloten. U bent namelijk wettelijk verplicht uw auto te verzekeren, minimaal WA.

Hoe meld ik een schade en waar vind ik de daarvoor noodzakelijke formulieren?

Vaak is de afhandeling van schade een vervelende kwestie. Gelukkig kunt u met uw schademelding 24 uur per dag bij ons terecht op telefoonnummer  0900-0565. U belt tegen lokaal tarief. Ook dient u de schade schriftelijk te melden via het Europees Schadeformulier. Vul dit formulier in en stuur deze op naar het onderstaande adres:

Nationaal Spaarfonds
Postbus 40006
6803 GD Arnhem

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?

Wij kennen het begrip ‘bedenktijd’. Vanaf het moment dat u de polis en voorwaarden thuis ontvangt, krijgt u van ons nog 14 dagen bedenktijd. Bent u niet tevreden, dan stuurt u de polis gewoon terug. Wij beëindigen dan de verzekering zonder verdere kosten. U kunt de polis terugsturen naar het volgende adres:

Nationaal Spaarfonds
Postbus 40006
6803 GD Arnhem

Wat moet ik doen bij een aanrijding?

1. Vul samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier in.
2. Noteer zoveel mogelijk namen en adressen van getuigen.
3. Erken geen aansprakelijkheid en doe geen uitspraken over de toedracht van de aanrijding.
4. Meld hier de schade. Uw melding wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Wat doe ik bij diefstal van of uit de auto?

1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vraag om een afschrift van de aangifte.
2. Meld hier de schade. Uw melding wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Wat doe ik bij ruitschade?

1. Controleer of de ruitschade is verzekerd - ruitschade valt alleen onder de Mini Casco of Volledig Casco dekking.
2. Bel Kwik-Fit op telefoonnummer 0800–7007. U wordt direct geholpen.

Wat doe ik bij parkeerschade door een onbekende dader?

1. Laat de auto altijd staan op de plaats waar de aanrijding heeft plaats gevonden.
2. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vraag om een afschrift van de aangifte.
3. Laat de politie naar de schade kijken en constateren of de aanrijding veroorzaakt is door een motorrijtuig.
4. Noteer zoveel mogelijk namen en adressen van personen die kunnen getuigen dat uw auto onbeschadigd geparkeerd was en beschadigd is teruggevonden.
5. Meld hier de schade. Uw melding wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Ik zit in het buitenland en heb hulp nodig

Voor hulp in het buitenland belt u met de Verzekeraars Hulpdienst in het buitenland. Zij zijn dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 0031 26 4002350.